My God, my God - Tekst en vertaling

Componist: John Blow

Tekst

My God, my God, look upon me;
why hast thou forsaken me:
and art so far from my health, and
from the words of my complaint?
O God, I cry'd unto thee in the day-time,
and thou hearest not:
and in the night-season also I take no rest.
And thou continuest holy:
O thou worship of Israel.

Vertaling

Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten,
verre zijnde van mijn verlossing,
bij de woorden van mijn jammerklacht?
Mijn God, ik roep des daags,
en Gij antwoordt niet,
en des nachts, en ik kom niet tot stilte.
Nochtans zijt Gij de Heilige,
die troont op de lofzangen Israƫls.

(vertaling NBG)