Now comes the dawn (2007) - Tekst en vertaling

Componist: Brett Dean (1961–)
Tekst: Richard Watson Gilder (1908)

Tekst

Stardust and vaporous light,
The mist of worlds unborn,
A shuddering in the awful night
Of winds that bring the morn.
Now comes the dawn: the circling earth;
Creatures that fly and crawl;
And Man, that last, imperial birth;
And Christ, the flower of all.

Vertaling

Sterrenstof en mistig licht,
De mist van ongeboren werelden,
Een siddering in de huiveringwekkende nacht
Van wind die de morgen brengt.
Nu breekt de dag aan: de draaiende aarde
Kruipende en vliegende schepsels
En de Mens, die laatste keizerlijke geboorte,
En Christus de bloem van de schepping.