Motet for the Nativity of the Mother of God - Tekst en vertaling

Componist: Frank Ferko (1944–)

Tekst

Motet for the Nativity of the Mother of God

This is the day of the Lord:
Rejoice, therefore, o nations!
Behold the chamber of the light
And the scroll of the living Word
Has come forth from the womb
The gate that opens to the rising Sun
Ready for the entrance of the High Priest
Arrives this day
She is the only one who introduces Christ,
And Christ alone, into the world,
For the salvation of our souls
This is the day of the Lord:
Rejoice therefore, o nations!

Vertaling

Motet voor de Geboorte van de Moeder Gods

Dit is de dag van de Heer:
Verheugt u daarom, o volkeren!
Zie, de tempel van het licht
En het geschrift van het levende Woord
Is voortgekomen uit de schoot
De poort die opent naar de Dageraad
Klaar voor de intrede van de Hogepriester
Arriveert deze dag
Zij is de enige die Christus, en slechts Christus, de wereld
binnenvoert
Ter redding van onze zielen
Dit is de dag van de Heer:
Verheugt u daarom, o volkeren

(Vertaling: Matthijs Kol, Christiaan Mak, 2006)