The Man of Life - Tekst en vertaling

Componist: Alexander Goehr (1932–)

Tekst

The man of life upright
Whose guiltless heart is free
From all dishonest deeds
Or thoughts of vanity
The man whose silent days
In harmless joys are spent
Whom hopes cannot delude
Nor sorrow discontent
That man needs neither towers
Nor armour for defence
Nor secret vaults to fly.
From thunder's violence

He only can behold
With unaffrighted eyes
The horrors of the deep
And terrors of the skies
Thus, scorning all the cares
That fate or fortune brings
He makes the heaven his book
His wisdom heavenly things
Good thoughts his only friends
His wealth a well spent age
The earth his sober inn
and quiet pilgrimage

He only can behold
With unaffrighted eyes
The horrors of the deep
And terrors of the skies.

Thus, scorning all the cares
That fate or fortune brings,
He makes the heaven his book,
His wisdom heavenly things.

Good thoughts his only friends,
His wealth a well-spent age,
The earth his sober inn
and quiet pilgrimage

(zie 'guiltless heart' - Francis Bacon?)

Vertaling

De Mens des Levens, oprecht,
wiens schuldloos hart vrij is
van alle oneerlijke daden
en gedachten van ijdelheid
De Mens wiens stille dagen
zijn vervuld van onschadelijke vreugden
wiens hoop hem niet bedriegen kan
noch zorgen teleurstellen
Die Mens heeft geen torens nodig
noch wapenrusting ter verdediging
noch geheime gewelven om te vluchten
voor het geweld van de donder

Slechts hij kan met zijn ogen
zonder angst aanschouwen
de gruwelen der diepten
en verschrikkingen der hemelen
Zo maakt hij, verachtend alle zorgen
die lot en noodlot brengen
de hemel tot zijn boek
zijn wijsheid tot hemelse zaken
Goede gedachten zijn enige vrienden
zijn weelde een deugdzaam leven
De aarde zijn sobere herberg
en kalme pelgrimstocht

Alleen hij kan met onverschrokken blik
De gruwelen uit de diepte
En de angsten uit de hoogte
In de ogen kijken.

En zo, alle zorgen wegwuivend
Die lot of toeval hem brengen,
Maakt hij van de hemel zijn boek
En zijn wijsheid tot een hemels goed.

Goede gedachten; zijn enige vrienden
Zijn rijkdom; een goed leven
De aarde; zijn sobere herberg,
Een stille pelgrimstocht.

(Vertaling: Daniƫl Beetsma, Matthijs Kol, 2006)