Graduale - Tekst en vertaling

Componist: Leoš Janaček (1854–1928)

Het Maria-motet Suscepimus Deus is een eigenlijk zeer romantisch homofoon motet van de Tsjechische componist Leoš Janáček (1854-1928). Het begint met de gregoriaanse intonatie uit het graduale-gezang, behorende bij het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis op 2 februari. Na de inleiding zet de componist de gregoriaanse melodie door in een streng homofone koorzetting.

Tekst

Suscepimus, Deus,
misericordiam tuam in medio templi tui;
secundum nomen tuum, Deus,
ita et laus tua in fines terrae.
Sicut audivimus, ita et vidimus
in civitate Dei nostri in monte sancto eius.

Vertaling

In uw tempel, God,
gedenken wij uw blijken van trouw.
Zoals uw naam, o God,
zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde.
Wij hebben gezien wat wij hadden gehoord
in de stad van onze God, op zijn heilige berg.

(Psalm 48:1011, 9, 2)