Gratias agamus - Tekst en vertaling

Componist: Niels la Cour

Tekst

Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est.

Vertaling

Laat ons dank brengen aan de Heer onze God;
dit past ons en is rechtvaardig.