Animam meam dilectam - Tekst en vertaling

Componist: Orlandus Lassus

Tekst

Animam meam dilectam tradidi in manus iniquorum,
et facta est mihi hereditas mea sicut leo in silva.
Dedit contra me voces adversarius, dicens:
Congregamini, et properate ad devorandum illum:
Posuerunt me in deserto solitudinis, et luxit super me omnis terra.
Quia non est inventus qui me agnosceret, et faceret bene.
Insurrexerunt in me viri absque misericordia,
et non pepercerunt animae meae.

Vertaling

Ik heb mijn zielsgeliefde in de greep van haar vijanden gegeven.
Mijn erfdeel was mij geworden als een leeuw in het woud.
De vijand verhief zijn stem tegen mij, zeggende:
Komt allen hier om hem te verslinden!
Zij hebben mij tot een woestenij gemaakt, verwoest is het gehele land.
Want er is niemand te vinden die mij kent en goed wil doen.
Mannen zonder genade stonden tegen mij op
en spaarden mij niet.