Caligaverunt oculi mei - Tekst en vertaling

Componist: Orlandus Lassus

Tekst

Caligaverunt oculi mei a fletu meo,
quia elongatus est a me, qui consolabatur me.
Videte omnes populi,
si est dolor similis sicut dolor meus.
O vos omnes transitis per viam, attendite et videte.

(o.a. Klaagliederen 1:12)

Vertaling

Mijn ogen waren verblind door tranen,
want hij die mij troot is ver van mij.
Ziet, alle gij volken, of er verdriet bestat zo groot als het mijne.
O gij allen die langs deze weg komt,
sta stil en zie toe.