Miserere - Tekst

Componist: Philippe Mazé (1954–)

uit Trois motets pour un temps de pénitence.

In het boete-motet
Miserere (1999) van Philippe Mazé (geb. 1954), oud koorleider van de
Sacré Coeur te Parijs, worden de gregoriaans gezongen verzen van de
psalm afgewisseld door korte vierstemmige zettingen, waarbij net zoals
in het gregoriaans het direct uiting geven aan de tekstinhoud voorop
staat.
END:INFO
BEGIN:TEXT
Miserere mei, Deus:
quoniam in te confidit anima mea.
Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam: et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam
ego cognosco: et peccatum meum
contra me est semper.
Tibi soli peccavi et malum coram te feci: ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis,
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum ne auferas me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas:
en impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus:
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies:
et os meum annuntiabit laudem tuam. (...)
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper. Amen.
Miserere mei, Deus, miserere mei.
END:TEXT
BEGIN:NL
Wees mij genadig, God,
want bij u is mijn leven geborgen.
Wees mij genadig, God,
in uw trouw,
u bent vol erbarmen,
doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds
van mijn zonden bewust,
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver.
Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren
en zullen zondaars terugkeren tot u.
U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God van de dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. (...)
(Psalm 56:2, 51:317; NBV)

Tekst