Mass for mixed choir a cappella, opus 84 - Tekst en vertaling

Componist: Vincent Persichetti

De Mass for Mixed Choir a Cappella (1961) van de Amerikaanse componist Vincent Persichetti (19151987) is een orthodoxe a cappella mis in renaissance-stijl met gebruikmaking van gregoriaanse unisono-themas en imitatoire elementen. Met name het Kyrie kenmerkt zich door lange gregoriaanse melismen.

Tekst

Kyrie


Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Gloria


Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens;
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe; Dominus Deus,
Agnus Dei, Filius Patris;
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe,
cum sancto spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Vertaling

Kyrie


Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U.

Gloria


Eer aan God in den hoge,
en op aarde vrede
aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U,
wij verheerlijken U,
en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus; Heer God,
Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed,
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm u over ons.
Want Gij alleen zijt de heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.