Messe brève - Tekst en vertaling

Componist: Daniel Roth (1942–)

Voor gemengd koor en orgel (1994). Daniel Roth, geboren in Mulhouse, ging in 1960 naar het Conservatoire National Supérieur van Parijs. In deze stad werd hij in 1963 assistent-organist en later hoofdorganist van de Sacré-Cur. Sinds 1985 is hij organist van de St-Sulpice te Parijs en sinds 1995 tevens professor aan de Musikhochschule in Frankfurt am Main.

Tekst

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens;
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe; Dominus Deus,

Agnus Dei, Filius Patris;
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe,
cum sancto spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Sanctus, sanctus,
sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem

Vertaling

Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U.

Eer aan God in den hoge,
en op aarde vrede
aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U,
wij verheerlijken U,
en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus; Heer God,

Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed,
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm u over ons.
Want Gij alleen zijt de heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste,
Jezus Christus, met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Heilig, heilig,
heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons vrede.