Sanctus, Agnus Dei, Lux aeterna & In paradisum - Tekst en vertaling

Componist: Jean-Pierre Sciau (1965–)

uit Missa pro defunctis (1999).
In memoriam Gisèle Arnaud

Tekst

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem sempiternam.

Lux aeterna luceat eis Domine:
Cum sanctis tuis in aeternum
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis in aeternum
quia pius es.

In paradisum deducant te Angeli,
in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

Vertaling

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef hun eeuwigdurende rust.

Eeuwig licht verlichte hen, Heer,
met uw heiligen in eeuwigheid,
want Gij zijt barmhartig.
Geef hun eeuwigdurende rust, Heer,
en eeuwig licht verlichte hen
met uw heiligen in eeuwigheid,
want Gij zijt barmharig..

Mogen engelen u naar het paradijs brengen;
mogen de heilige martelaren u bij uw komst begroeten
en u in de heililge stad Jeruzalem geleiden.
Mogen engelenkoren u opnemen;
en met de eens zo arme Lazarus
zij eeuwige rust uw deel.