Tantum ergo sacramentum - Tekst en vertaling

Componist: Déodat de Sévérac

Tekst

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui,
Præstet fides suppelementum
Sensuum defectui.
Genitori, genitoque
Laus et jubil atio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio,
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Vertaling

Eren wij dan, diep gebogen
dit zó gróte Sacrament.
De offerdienst van 't Joods verleden
wijk? voor 't Nieuwe Testament.
Waar der zinnen kracht tekort schiet:
Help' 't geloof ons, dat hier kent.
God den Vader, God den Zone
Lof en jubel dan gewijd
Hun zij heil en macht en ere,
Zij hun naam gebenedijd.
Aan de Geest, die uit hen voorkomt,
zij gelijke lof gezeid.

(Vertaling Oscar Huf S.J., 1925)