Christi tractus in odore - Tekst en vertaling

Componist: Andrew Smith (1970–)
Tekst: Eynstein Erlendsson (1170)

From the Office of St. Olaf

Tekst

Christi tractus in odore, Christi languens in amore,
vires sumens ex languore, corde, votis, factis, ore,
quem amabat coluit.


Hic nec minis nec timore, mortis fractus nec labore
idolarum ab errore, multo quidem cum sudore
gentem suam eruit.


Tulit ab impia gente ludibria minas et odia, poenas, exilia,
sed mente stabili, mira constantia devicit omnia, felix,
felicia migrans ad gaudia cum palma nobili.

Vertaling

Aangetrokken door de heerlijkheid van Christus,
smachtend naar de liefde van Christus, moed puttend uit dat smachten,
met hart en ziel, in woord en daad,
aanbad hij Hem die hij liefhad.

Deze man, ongebroken, zonder angst voor de dood of zware arbeid,
redde met vereende krachten zijn mensen
van de vergissing der afgoderij.

Van een goddeloos volk verdroeg hij verraad, bedreigingen en haat, straf en ballingschap,
maar met een stabiele geest en een bewonderenswaardige standvastigheid
doorstond hij alles, en verscheidde gelukzalig naar de vreugde, met de nobele palmtak van het martelaarschap.