The Water-Lily - Tekst en vertaling

Componist: Herman Strategier
Tekst: Frits Ham; Frederik van Eeden (1860-1932)

Tekst

I love the immaculate waterlily white,
so pure, so silent, as she unfolds her crown,
in summer's light.

Rising out of the lightless chilly pond,
she's found, the summer light
and has gladly unlocked her golden heart.

Now she lies pensive on the water's plane
and wishes no more

(vertaling: Frits Ham)

Vertaling

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...

(Frederik van Eeden)