O mistress mine - Tekst en vertaling

Componist: Ralph Vaughan Williams
Tekst: William Shakespeare

Uit: Twelfth Night, II.3

Tekst

O mistress mine, where are you roaming?
O stay and hear, your true love's coming
That can sing both high and low.
Trip no farther, pretty sweeting;
Journeys end in lovers meeting,
Ev'ry wise man's son doth know.
What is love? 'tis not hereafter;
Present mirth hath present laughter;
What's to come is still unsure:
In delay there lies no plenty;
Then come kiss me, sweet and twenty;
Youth's a stuff will not endure.

Vertaling

O liefste mijn! waar zijt ge aan 't dwalen?
Ik roep u reeds ontelbr'e malen
Nu met luid, dan smachtend lied.
Vliedt ge ook, meisje, op vleugelvoeten,
't Eind is toch, uw lief te ontmoeten;
Welke jongling weet dit niet?
Kom! de liefde kent geen ?morgen!?
Lach als 't tijd is, want verborgen
Is ons, wat de toekomst biedt;
Kom toch! uitstel baart geen rozen;
Laat ons kussen, liefste, kozen,
Vóór de jonkheid henenvliedt.

(Vertaling: L.A.J. Burgersdijk (1828-1900))