Domine, quis habitabit - Tekst en vertaling

Componist: Maciej Zieliski (1971)

Psalm 15

Tekst

Domine, quis habitabit
in tabernaculo tuo?
Aut quis requiescet
in monte sancto tuo?
Qui ingreditur sine macula,
Et operatur justiciam;
Qui loquitur veritatem in corde suo;
Qui non egit dolum in lingua sua:
Nec fecit proximo suo malum,
Et opprobrium non accepit
adversus proximos suos.
Ad nihilum deductus est
in conspectu ejus malignus;
Timentes autem Dominum glorificat.
Qui jurat proximo suo, et non decipit;
Qui pecuniam suam non dedit ad usuram,
Et munera super innocentem non accepit.
Qui facit haec non movebitur in aeternum.
Habitabit in tabernaculo tuo...

Vertaling

Heer, wie mag verkeren
in uw tent?
Wie mag wonen
op uw heilige berg?
Hij die onberispelijk wandelt
en doet wat recht is
en waarheid spreekt in zijn hart,
die met zijn tong niet lastert,
die zijn metgezel geen kwaad doet
en geen smaad op
zijn naaste laadt;
in wiens ogen de
verwerpelijke veracht is,
terwijl hij hen eert, die de Heer vrezen.
Heeft hij tot zijn schade gezworen,
hij verandert het niet;
hij leent zijn geld niet op woeker
en aanvaardt geen geschenk tegen de onschuldige.
Wie zó handelt zal nimmer wankelen.