Come, my Way, my Truth, my Life - Tekst en vertaling

Componist: Brian Chapple (1945–)
Tekst: George Herbert

Uit: George Herbert, "The Call".

Naar Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de
Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Tekst

Come, my Way, my Truth, my Life:
Such a way as gives us breath;
Such a truth as ends all strife,
Such a life as killeth death.
Come, my Light, my Feast, my Strength:
Such a light as shows a feast,
Such a feast as mends in length,
Such a strength as makes his guest.

Come, my Joy, my Love, my Heart:
Such a joy as none can move,
Such a love as none can part,
Such a heart as joys in love.

Vertaling

Kom, mijn Weg, mijn Waarheid, mijn Leven
Een Weg als een, die ons adem geeft
Een Waarheid als een, die alle strijd beslecht
Een Leven als een, dat de Dood ombrengt
Kom,mijn Licht, mijn Feest, mijn Kracht
Een Licht als een, dat een Feest laat zien
Een Feest als een, dat tot in lengte heelt
Een Kracht als een, die (ons) tot zijn gast maakt

Kom mijn Vreugde, mijn Liefde, mijn Hart
Een Vreugde als een, die geen bewegen kan
Een Liefde als een, die geen scheiden vermag
Een hart als een, dat zich in liefde verheugd

(Vertaling: Matthijs Kol, 2006)