Miserere mei Deus - Tekst en vertaling

Componist: John Dowland (1563–1626)
Tekst: William Whittingham

Tekst

Tekst naar Psalm 51. Uit Mr Henry Noell his funerall Psalmes. Tekst en melodie voor het eerst gepubliceerd in het Anglicaans-Geneefse psalter van 1556. Wij zingen twee van de vijf strofen. (Nederlands, onberijmd, uit de nbg-vertaling anno 1951, Ps. 51: 3, 4, 9 en 8)
O Lord, consider my distress,
and now with speed some pity take,
My sins deface, my faults redress,
Good Lord, for thy great mercy's sake.
Wash me, O Lord, and make me clean
from this unjust and sinful act,
and purify yet once again
my heinous crime and bloody fact.
If thou with hyssop purge this blot,
I shall be cleaner than the glass:
and if thou wash away my spot,
the snow in whiteness shall I pass.
Also behold Lord, thou dost love
the inward truth of a pure heart:
therefore thy wisdom from above
thou hast revealed me to convert.

Vertaling

Wees mij genadig, o God,
naar uw goedertierenheid,
delg mijn overtredingen uit
naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
Ontzondig mij met hysop,
dan ben ik rein,
was mij,
dan ben ik witter dan sneeuw;
Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene,
in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.