O magnum mysterium - Tekst en vertaling

Componist: Mario Lanaro (b. 1957)

Tekst

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum
ut animalia viderent Dominum natum
jacentem in praesepio.

Beata Virgo cuius viscera portare
viscera meruerunt portare Dominum Christum.
Ave Maria gratia plena
Dominus tecum

Vertaling

O groot mysterie
en wonderbaarlijk sacrament
dat dieren de pasgeboren Heer mogen aanschouwen
liggend in een kribbe.

Gelukkige maagd, wier schoot het waard was
Christus de Heer te dragen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met U.