Pater noster - Tekst en vertaling

Componist: Jan Mul (1911–1971)

In het Pater noster bevestigt de Nederlandse componist Jan Mul het biddend karakter van het Onze Vader door de koorklank dicht, intiem te houden in streng doorgevoerde homofone stijl.

Tekst

Pater noster qui es in coelis,
Sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra;
panem nostrum quotidianum
da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

Vertaling

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

(MatteĆ¼s 6:913, NBV)