Calicem salutaris accipiam - Tekst en vertaling

Componist: Heinrich Sch├╝tz

Tekst

Calicem salutaris accipiam,
et nomen Domini invocabo,
vota mea reddam tibi
Domine coram omni
populo tuo,
et misericordias tuas
in aeternum cantabo.

Vertaling

De beker der verlossing zal ik opheffen,
ik zal de naam des Heren aanroepen.
Mijn geloften zal ik
de Here betalen,
in de tegenwoordigheid van al zijn volk.
Van de gunstbewijzen des Heren
wil ik altoos zingen.