Ave Maria - Tekst en vertaling

Componist: Urmas Sisask (1960–)

uit Gloria Patri: 24 hymns for mixed choir.

De Estlandse componist Urmas Sisask schreef dit indringende stuk in 1988, waarbij de intonatie weggelegd is voor een lage basstem. Het aangedragen melodisch materiaal wordt gaandeweg in de andere koorstemmen uitgewerkt tot een krachtig klinkend Sancta Maria, met aan het slot weer het gregoriaans gezongen Amen.

Tekst

Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Vertaling

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer zij met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen